Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 22-07-2019

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 03: Bảo hiểm xây dựng hạng mục công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 22-07-2019

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 22-07-2019

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ ba, ngày 21-05-2019

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang

Thứ tư, ngày 15-05-2019

Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 08-04-2019

Gói thầu số 02: Thi công khoan phụt chống thấm công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 08-04-2019

Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 05-04-2019

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 05-04-2019

Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Bồ Hòn, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 05-04-2019