Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Số TBMT 20190757618-00
Số hiệu KHLCNT 20190556164
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Hình thức lựa chọn NT Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán  491.214.000 VND
Giá gói thầu
          
491.214.000  VND
   
   
   
Tổng giá gói thầu    491.214.000  VND
Ngày quy đổi 22/05/2019
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công hạng mục và bảo hiểm hạng mục công trình đường liên vùng Cam.pdf
 

 

 
Nhà thầu trúng thầu Công ty Cổ phần tư vấn khoa học kỹ thuật xây dựng Chính Bắc
Giá trúng thầu
          
491.214.000  VND
   
   
Tổng giá trúng thầu    491.214.000  VND
Hình thức hợp đồng Trọn gói
Thời gian thực hiện HĐ 540  Ngày
Văn bản phê duyệt 99/QĐ-DANN ngày 08/07/2019
Ngày phê duyệt 08/07/2019
Thời điểm hoàn thành 22/07/2019