Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 
Số TBMT 20190561453-00
Số hiệu KHLCNT 20190556164
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục công trình
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Thời điểm đóng thầu 19/06/2019 09:00
Hình thức lựa chọn NT Đấu thầu rộng rãi
Giá dự toán 22.083.914.000 VND
Giá gói thầu 22.083.914.000 VND
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói 01 thi công công trình đường liên vùng Cam.pdf
 

 

 
Nhà thầu trúng thầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh Tuyên Quang(5000269747 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinh Ánh,5000269722 - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh Tuyên Quang)
Giá trúng thầu
22.048.310.000 VND
   
   
   
Hình thức hợp đồng Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện HĐ 540 Ngày
Văn bản phê duyệt 98/QĐ-DANN ngày 08/07/2019
Ngày phê duyệt 08/07/2019
Thời điểm hoàn thành 22/07/2019