Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang