Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Kết quả chọn nhà thầu trúng thầu

 
Số TBMT 20190552598-00
Số hiệu KHLCNT 20190545202
Tên gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Tên dự án/ Dự toán mua sắm Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Chủ đấu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Hình thức lựa chọn NT Chỉ định thầu rút gọn
Giá dự toán  44.690.000 VND
Giá gói thầu
          
44.690.000  VND
   
   
   
Tổng giá gói thầu    44.690.000  VND
Ngày quy đổi 17/05/2019
Đính kèm thông báo kết quả LCNT Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cây Quân.pdf
 

 

 
Nhà thầu trúng thầu Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đông Phương
Giá trúng thầu
          
44.690.000  VND
   
   
Tổng giá trúng thầu    44.690.000  VND
Hình thức hợp đồng Theo đơn giá cố định
Thời gian thực hiện HĐ 30  Ngày
Văn bản phê duyệt 75/QĐ-DANN ngày 20/5/2019
Ngày phê duyệt 20/05/2019
Thời điểm hoàn thành 21/05/2019