Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đèo Hoa, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang