Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Thứ ba, ngày 05-09-2023, 16:37

Ngày 05/9/2023, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố các quyết định về công tác cán bộ

- Quyết định số 91/QĐ-DANN ngày 31/8/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Bổ nhiệm lại có thời hạn (05 năm) giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT đối với ông Lương Văn Cường, kể từ ngày 01/9/2023.

- Quyết định số 92/QĐ-DANN ngày 31/8/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Bổ nhiệm lại có thời hạn (05 năm) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT đối với ông Nguyễn Thành Đức, kể từ ngày 01/9/2023.

 

bổ nhiệm lạiviên chức giữ chứcvụ lãnh đạo, quản lýbổ nhiệm lạiviên chức giữ chứcvụ lãnh đạo, quản lý

Nguyễn Văn Đông