Bàn giao đưa vào sử dụng công trình thủy lợi Bồ Hòn và Đèo Hới tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 20-01-2020, 16:21

Ngày 18/01/2020, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng 02 công trình thủy lợi tại huyện SƠn Dương: Công trình hồ chứa Bồ Hòn, xã Tú Thịnh và công trình hồ chứa Đèo Hới, thị trấn Sơn Dương.

Hai công trình có tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ năm 2017 và có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018. 

Nhằm kịp thời khắc phục, sửa chữa công trình, Ban quản lý dự án đã nhanh chóng triển khai, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Công trình đã được thi công hoàn thiện, kịp thời bàn giao đưa vào sử dụng đúng thời hạn, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đáp ứng được đúng mục tiêu Trung ương đề ra.

 

Công trình hồ chứa Đèo Hới, thị trấn Sơn Dương đã thi công hoàn thiện