Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thứ sáu, ngày 02-02-2024, 09:27

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 2625-C/TU của Tỉnh Uỷ Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngày 01/02/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang phối hợp Uỷ ban nhân dân xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương và các đơn vị thực hiện dự án hồ Cao Ngỗi xây dựng kế hoạch tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể:

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; Công văn số 2625-C/TU của Tỉnh Uỷ Tuyên Quang về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngày 01/02/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang phối hợp Uỷ ban nhân dân xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương và các đơn vị thực hiện dự án hồ Cao Ngỗi xây dựng kế hoạch tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cụ thể:

- Chung tay cùng chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đến các đình, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo nơi đầu tư xây dựng công trình hồ Cao Ngỗi, nhằm kịp thời khuyến khích, động viên và tạo sự lan toả về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị đối với hoạt động chăm lo đời sống nhân dân vào dịp Tết đến, Xuân về.
- Giúp đỡ và tạo điều kiện cho các cháu đang đi học THCS và THPT thuận tiện đến trường.
CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ:

https://www.youtube.com/watch?v=cgWHvUxEKtQ


 

- Tặng 10 xe đạp và 10 suất quà cho 10 học sinh, là con các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 1.350.000 đồng/xe và 10 suất quà.


- Tặng 15 suất quà Tết cho 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giá trị quà tặng 600.000 đồng/suất (gồm 300.000 đồng tiền mặt và túi quà trị giá 300.000 đồng);

* Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn xã hội hoá do Tổng Công ty 36 CTCP, Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Thuỷ điện Thăng Long ủng hộ đóng góp

Nguyễn Văn Đông