Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ tư, ngày 29-03-2023, 15:03

Ngày 29/3/2023, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã sáng suốt bầu ra 5 đồng chí vào Ban Chấp hành công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VI và thông qua Nghị quyết Đại hội.

   Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Công Thành - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Lê Hải Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án. Dự Đại hội có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Ban và 24 đoàn viên công đoàn.
   Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại phần thảo luận, các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia đóng góp ý kiến tham luận sôi nổi, đóng góp trí tuệ xây dựng Báo cáo và Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Công Thành - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh và đồng chí Lê Hải Hùng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án.

   Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 5 đồng chí; bầu 1 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VI.
   Tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đ/c Nguyễn Khánh Tịnh, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Lê Quang Thuận - Trưởng phòng Quản lý dự án giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở; bầu Uỷ ban kiểm tra Công đoàn gồm 03 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguyễn Văn Đông