Ban Quản lý dự án thăm hỏi và tặng quà người dân gặp khó khăn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Thứ sáu, ngày 12-01-2024, 09:15

Ngày 12/01/2024, thực hiện hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT đã tổ chức chương trình thăm hỏi và tặng quà bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Ban Quản lý dự án đã tặng 10 suất quà (gòm chăn và tiền mặt, tổng giá trị 5.000.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn. Những món quà nhỏ với mong muốn chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ gia đình thêm đầm ấm khi Tết đến xuân về, động viên các hộ gia đình vượt khó vươn lên. 

Nguyễn Văn Đông