Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp đảm bảo an toàn đoạn đê thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ ba, ngày 29-09-2020

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựán hồ Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 28-09-2020

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai công trình hồ chứa Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 10-08-2020

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xử lý khẩn cấp các vị trí sạt lở, xung yếu và gia cố mặt đê kết hợp đường giao thông xã Lâm Xuyên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 22-07-2019

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tiểu dự án 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, ngày 22-07-2019

Hạng mục công trình đường liên vùng cam từ xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên đi xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng trồng cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Thứ tư, ngày 22-05-2019

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 17-05-2019

Gói thầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang

Thứ ba, ngày 07-05-2019

Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Nà Khoa, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Chủ nhật, ngày 24-12-2017

Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Gốc Sẹt, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Chủ nhật, ngày 24-12-2017