Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 
Số KHLCNT  20190545202 - 00
Loại thông báo  Thông báo thực
Hình thức thông báo  Đăng lần đầu
Tên KHLCNT  Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Bên mời thầu  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại  Dự án đầu tư phát triển
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày phê duyệt  15/05/2019
Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT  73/QĐ-DANN
Tổng mức đầu tư  637.706.000 VND
Ngày đăng tải  17/05/2019
 

[Số gói thầu : 1 ]

 
STT Lĩnh vực LCNT Tên gói thầu Giá gói thầu (VND) Chi tiết nguồn vốn Hình thức LCNT Phương thức LCNT Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Tư vấn Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Cây Quân, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nguồn kết dư kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 2, số 4 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ giữa tháng 6 năm 2017 đến đầu tháng 8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 5 Năm 2019 Theo đơn giá cố định 30 Ngày