Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Gốc Sẹt, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Loại thông báo  Dự án thực
Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Số KHLCNT  20171204731 - 00
Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Gốc Sẹt, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Bên mời thầu Z034933-Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Tên chủ đầu tư  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
Phân loại  Dự án đầu tư
Trạng thái quyết định  Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Tổng mức đầu tư   81.809.000 VND
Loại dự án A
Ngành  
Địa điểm thực hiện dự án  (Thành phố Hà Nội)
 
Tên kế hoạch  
Cơ quan phê duyệt  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Số văn bản phê duyệt  206/QĐ-DANN
Ngày phê duyệt  05/12/2017
Ngày đăng tải  07/12/2017 

 

STT S/Hiệu gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn NT Thời gian lựa chọn NT Hình thức HĐ Thời gian thực hiện HĐ
1 Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Gốc Sẹt, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 81.809.000(VND) Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 06/10/2017. Chỉ định thầu rút gọn,Trong nước,Không sơ tuyển,Một giai đoạn một túi hồ sơ Quý 4 2017 Theo đơn giá cố định 30 Ngày