Công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Thứ hai, ngày 06-03-2023, 09:40

Ngày 06/3/2023, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Hải Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT công bố và trao các Quyết định: 

- Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại làm kế toán trưởng cho đồng chí Nguyễn Thành Đức

- Quyết định số 36/QĐ-DANN ngày 28/02/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đồng chí Đỗ Minh Thúy

- Quyết định số 35/QĐ-DANN ngày 28/02/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về việc điều động viên chức cho đồng chí Ngô Thị Chuyên.

Nguyễn Văn Đông