Về việc chỉ đạo các nhà thầu thực hiện phòng chống dịch COVID-19

Thứ sáu, ngày 03-04-2020, 08:00

Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Tuyên Quang, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 277/DANN-KTTĐ ngày 03/4/2020 đề nghị các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi rộng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân. Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Tuyên Quang, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đề nghị Giám đốc các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát công trình do BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư:

1. Tổ chức tuyên truyền, giám sát công nhân, cán bộ kỹ thuật trên công trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và nghiêm túc chấp hành các nội dung chỉ đạo của địa phương nơi các đơn vị đang thi công về công tác phòng, chống dịch.

2. Yêu cầu công nhân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh lán trại, nơi ở gọn gàng, sạch sẽ; thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt và đeo khẩu trang khi tham gia lao động trên công trường, có phương án thi công hợp lý để không tập trung quá số lượng người theo quy định trong cùng một vị trí và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Không tự ý đi ra ngoài phạm vi công trình, nơi ở (trừ trường hợp cần thiết theo quy định), kịp thời hỗ trợ bảo hộ lao động cho nhân công đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, hiệu quả.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nguyễn Văn Đông