Lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Thế Vùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

Thứ sáu, ngày 30-10-2020, 18:47

Ngày 30/10/2020, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Nguyễn Thế Vùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định nghỉ hưu, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Thế Vùng trong thời gian liên tục hơn 42 năm công tác, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Vùng xúc động cảm ơn toàn thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý dự án và các đơn vị từng công tác đã phối hợp, giúp đỡ đồng chí trong thời gian đương nhiệm giúp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thế Vùng khẳng định sau khi kết thúc giai đoạn làm công chức nhà nước sẽ luôn giữ vững phẩm chất, phát huy giá trị tốt đẹp, tiếp tục đóng góp trong khả năng của mình với đất nước, thực hiện tốt trách nhiệm của người Đảng viên khi về nghỉ chế độ.

Nguyễn Văn Đông