Đoàn thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, ngày 03-09-2020, 09:25

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tham xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT - Cụm thi đua số 01 tổ chức chương trình Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn.

Nguyễn Văn Đông