Thi công hoàn thành công trình Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

Thứ năm, ngày 02-12-2021, 13:54

Khởi công từ tháng 5/2021, sau 6 tháng chỉ đạo quyết liệt, thi công khẩn trương, công trình Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 01/12/2021.

Công trình Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng với mục tiêu chống sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn tuyến đường dọc sông Lô, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư tổ 8, phường Nông Tiến.

Hình ảnh vị trí sạt lở trước khi thi công

Công trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp tại Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 12/4/2021. Trước tình hình khẩn cấp, Ban QLDA dự án đã nhanh chóng triển khai, đẩy nhanh các trình tự, thủ tục để tổ chức thi công công trình từ tháng 5/2021.

Sau 6 tháng chỉ đạo quyết liệt, thi công khẩn trương, công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 01/12/2021. Công trình hoàn thành đã đảm bảo an toàn cho nhà cửa, đất đai của nhân dân, phòng chống sạt lở bờ sông, tạo cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường của thành phố Tuyên Quang.

Một số hình ảnh công trình sau khi thi công hoàn thành:

 

Nguyễn Văn Đông