Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tham gia giải thể thao Đoàn thể Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023

Chủ nhật, ngày 21-05-2023, 15:01

Sáng ngày 19/5/2023, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Khai mạc Giải thể thao Đoàn thể Khối năm 2023.

Đoàn vận động viên Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã tham gia 3/4 môn thi đấu của giải, bao gồm các nội dung: Kéo co, bóng bàn, cờ tướng. Đây là sân chơi bổ ích cho VCLĐ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, rèn luyện nâng cao sức khỏe cho VCLĐ.

Nguyễn Văn Đông