Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phối hợp lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn, nạo vét kênh mương xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Thứ hai, ngày 20-06-2022, 08:53

Ngày 18/6/2022. Chi bộ, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Đoàn thanh niên xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và các đơn vị khác thực hiện lắp đặt 30m cấu kiện bê tông, nạo vét 40m kênh mương, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống kênh mương, phát triển thuỷ lợi, nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp và tạo cảnh quan môi trường, tránh bị ngập úng, thiếu nước sản xuất.

Trần Thành Tuyên