V/v nghiêm túc chấp hành khai báo y tế

Thứ ba, ngày 04-01-2022, 10:13

Để phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý dự án yêu cầu: Khách đến liên hệ công tác và viên chức lao động trong đơn vị thực hiện khai báo y tế theo quy định (Mở app PC-covid trên điện thoại hoặc Quét mã QR hoặc thông qua https://tokhaiyte.vn/)

Trường hợp chưa cài đặt ứng dụng PC-Covid yêu cầu cài đặt theo hướng dẫn tại https://pccovid.gov.vn/

Nguyễn Văn Đông