Thi đua lao động sản xuất đầu năm


  • Công nhân Công ty cổ phần Công nghiệp Tân Hà sản xuất bê tông đúc sẵn.

  • Các đơn vị thi công khẩn trương làm đường giao thông khu vực Trung tâm hành chính thành phố Tuyên Quang.

  • Nông dân thôn Lăng Đán, xã Phù Lưu (Hàm Yên) thu hoạch cam.

  • Công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang cắt tỉa cây xanh trên tuyến Quốc lộ 37 - TP Tuyên Quang.

  • Dây chuyền sản xuất, chế biến lâm sản tại huyện Chiêm Hóa của Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang.