Đội thể thao của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tham gia các giải


 • Đại hội thể thao khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang năm 2017

 • Giải thể thao khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Công thương - Nông nghiệp năm 2017

 • Luyện tập chuyển bị thi đấu môn bóng đá tại Đại hội thể thao khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang năm 2017

 • Luyện tập kéo co chuẩn bị Đại hội thể thao khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang năm 2017

 • Tham dự giải thể thao khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Công thương - Nông nghiệp năm 2017

 • Thành tích thi đấu Giải thể thao khối thi đua Giao thông - Xây dựng - Công thương - Nông nghiệp năm 2017

 • Thành tích thi đấu tại Hội thi thể thao CNVC lao động ngành NN&PTNT năm 2017

 • Thi đấu môn bóng bàn tại Hội thi thể thao CNVC lao động ngành NN&PTNT năm 2017

 • Thi đấu môn cầu lông đôi Nam Nữ Hội thao ngành NN và PTNT năm 2017

 • Thi đấu môn cầu lông đôi nam tại Hội thi thể thao CNVC lao động ngành NN&PTNT năm 2017

 • Thi đấu môn cầu lông đôi nam trẻ tại Hội thi thể thao CNVC lao động ngành NN&PTNT năm 2017